אגף תרבות וקהילה

הוקם מתוך כוונה לתת מענה תרבותי  לאוכלוסייה הבוגרת של העיר (גילאי 18 ואילך) ולאפשר לה לספק צרכים אישיים, משפחתיים וקהילתיים, לאתר מנהיגות קהילתית ולמלא את שעות הפנאי של אוכלוסיית הגיל השני השלישי. במהלך השנים האחרונות, הפעיל האגף מיזמים שונים ומגוונים הפועלים באופן סדיר וקבוע בתחומי התרבות, הקהילה והפנאי. 

האגף שם לו כמטרה לקדם את יכולתם של אנשים, קבוצות וקהילות ולהשפיע על חייהם וסביבתם. בסיס ההתערבות מושתת על שותפות והדדיות ועל מימוש הערך הדמוקרטי המדגיש את יכולתם וזכותם של אזרחים להיות שותפים להחלטות ולפעולות הנוגעות לחייהם, כמובן לאפשר לאנשים לרכוש ידע ומיומנויות אשר יסייעו להם להתארגן ולפעול במשותף לפתרון בעיותיהם, לגייס משאבים ולחולל תהליכי שינוי בסביבתם. 

האגף מסייע ומשתף פעולה עם גופים נוספים כמו: היחידה לעבודה קהילתית באגף הרוחה העירוני,  היחידה להתנדבות באגף הרווחה, היכל התרבות, עמותות מקומיות ("שתיים לארבע", עמותת גיל הזהב" , "פעמונים" ועוד) ועם אגפי העיריה השונים.