לימוד השפה העברית בדגש על השפה המדוברת ע"י מורה מוסמך מהקהילה מטעם משרד החינוך. בימי ראשון בשעות פעילות המועדון החברתי.