סמל של בני עקיבאתנועת בני עקיבא פונה לנוער הישראלי ומחנכת ברוח תורה ועבודה. לתנועה כ-350 סניפים מתוכם 4 סניפים פה בעיר.
סניף מא"ד יצחקי, סניף כלי שיר, סניף מצפה נבו וסניף נופי הסלע.

טלפון:

בני עקיבא מעלה אדומים הדס 0543833788 hadasiwex@gmail.com

בני עקיבא מצפה נבו טל 0584651624 talsara212@gmail.com

בני עקיבא נופי הסלע נעם 0547433515 elj.noam@gmail.com

בני עקיבא כלי שיר תפארת 0508733745 Tiferetp92@gmail.com