במהלך השנה נערי היחידה עוברים פעילויות שנות ברמה הפרטנית והקבוצתית לשירות צבאי או לאומי משמעותי.