הצגת נתוני גיוס 

מתקיים אחת לשנה בשני שלבים.  השלב הראשון הינו הצגת נתוני הגיוס באופן אישי לבתי הספר בהשתתפות מנהל בית הספר, רכז חברתי, מפקדת רשותית, מפקחת הכנה לצה"ל מחוזית, מפקחת בית הספר, מנהל אגף הנוער ומנהלת מרכז הכנה לצה"ל. במפגש זה אנו מוציאים מסקנות ופעולות להמשך בהתאם  לנתונים. השלב השני הינו הצגת הנתונים הכללים לראש העיר בהשתתפות כלל ממנהלי בית הספר, נציגי משרד הביטחון, נציגי מנהל חברה ונוער ונציגי מרכז הכנה לצה"ל.