לוח פעילות בריכה מקורה
בין התאריכים 01.08.21-12.08.21

לוחות פעילות מקורה חודש אוגוסט 01.08.21-12.08.21.pdf

 

לוח פעילות בריכה מקורה
בין התאריכים 13.08.21-31.08.21

 

לוחות פעילות מקורה חודש אוגוסט 13.08.21-31.08.21.pdf