מנהלת התכנית: אפרת ויינטראוב 

טלפון: 02-5913133  052-3468663

תכנית להשלמת השכלה של משרד החינוך. 

המטרה לתת מענה בתחום ההשכלה לנערים שלא לומדים במסגרות החינוך השונות. 

מטרת התכנית הינה לאתר נוער מנותק ולהביא אותו לכדי למידה על מנת להוציא תעודת בגרות לאפשר השתלבות מחדש במסגרות נורמטיביות. 

הלמידה בתכנית נעשית בקבוצות למידה קטנות כשמטרות הלמידה הן בד"כ בגרות מלאה או חלקית ו 10,11,12 שנות לימוד.