מדריכי מוגנות


מדריך המוגנות בבית הספר‏ ‏מהווה ‏גורם ‏סמכותי ובוגר אשר ‏מסייע‏ למערך החינוכי בבית הספר ‏בהתמודדות עם ‏אלימות‏ ועם ‏התנהגויות ‏סיכון ‏נוספות‏ המתרחשות ‏בין ‏כתלי ‏בית‏ הספר.
תפקידו של מדריך המוגנות ‏להגביר ‏את ‏תחושת‏ המוגנות ‏בביה"ס‏ ולצמצם‏ אלימות‏ ותופעות ‏שנלוות‏ אליה ולסייע בזיהוי‏ התנהגויות חריגות ומדאיגות של התלמיד כגון שימוש בחומרים מסוכנים, עבריינות וכן‏ נשירה‏ סמויה וגלויה.

המדריך אף משמש אוזן קשבת לתלמידים, עוזר בפיתרון בעיות ומפנה לאנשי הטיפול בבית הספר.
במסגרת פעילותם המדריכים מעבירים בכיתות שיעורים בנושא מניעה (בריונות ברשת אלימות ועוד.)

במסגרת הפרויקט פועלים בעיר חמישה מדריכי מוגנות בחמישה בתי ספר: חט"ב דקל וילנאי, חט"ב אורט, אמי"ת איתן בנים, אמי"ת בנות ונירים (בי"ס חינוך מיוחד).