היחידה לקידום נוער פועלת במתנ"ס הראשי וכוללת - משרדים, כיתות לימוד ומועדון בו מתקיימות פעילויות המשמשות את הקבוצות השונות של היחידה.