מועצת נשים

קבוצת נשים יוזמות ופעילות בשכונת כלי שיר בנושאים שונים הקשורים לקהילה: חינוך, פנאי, נוער ועוד...