מכרז פומבי- לקבלת הצעות למתן שירותי ניקיון ואחזקה קלה- לפרטים לחצו כאן