נוהל חלוקת מלגות לספורטאים תחרותיים 2023

כללי

1. עיריית מעלה אדומים החליטה להקציב מלגות לספורטאים מצטיינים.

2. המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מעלה אדומים על בסיס הישגים

בענפי ספורט בהתאם לקביעת הוועדה המיוחדת לעניין.

3. הדיון בבקשת מלגה יערך בפני "ועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" אשר תמיין את הבקשות, תבחן

את עמידתן בקריטריונים המפורטים מטה ותחליט באשר לזהות הזוכים.

4. הרכב הוועדה: (1) סגן ומ"מ ראש העיר (2) מחזיק תיק הספורט (3) מנכ"ל המרכז הקהילתי (4)

סמנכ"ל המרכז הקהילתי (5) מנהל אגף הספורט העירוני (6) רכז הספורט העירוני.

5. בהיעדרם של שלושה חברים או יותר הוועדה לא תוכל לקיים דיון.

6. הבקשות יוגשו בין 10.01.24-17.01.24. סגירת התיבה תהיה ב-17.1.2024 בשעה 12:00

 

הקריטריונים לקבלת מלגה

זכאי להגיש בקשה למלגת ספורטאי:

1. ספורטאי שיזכה במלגה יהיה תושב העיר.

2. מאמן או מדריך שיזכה בפרס לא יהיה מוכרח להיות תושב העיר ובלבד שהוא מאמן באגודה הנושאת את שם העיר.

3. עבור זכייה בנקודה, המבקש השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה:

א. השתתפות באליפות ישראל לבוגרים/ לבוגרות המוכרת ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד

התרבות והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים אישיים.

ב. השתתפות בגביע האיגוד/המדינה לבוגרים/ לבוגרות המוכר ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד

התרבות והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים יחידני/אישי.

ג. השתתפות בתחרות מבחן לבוגרים/ לבוגרות המוכר ע"י איגוד ספורט מוכר ע"י משרד התרבות

והספורט וייצג/ה אגודה מקומית, בענפים יחידני/אישי.

ד. זכייה במקום ראשון, שני, שלישי באליפות ישראל/ בגביע האיגוד/המדינה.

ה. תושב/ת העיר שהיווה "סוכן לשינוי חברתי": שהתנהלותו החברתית הייתה למופת

והיווה מודל של ספורטאי לחבריו, קידם ערבות הדדית בסביבתו וחיבר בין זולתו, לשיקול דעת - הוועדה עד שלושה זוכים בקטגוריה זו.

 

 

4. עבור זכייה בשתי נקודות, המבקש השיג את אחד מההישגים המוכרים לקבלת מלגה:

א. השתתפות בשלוש הופעות או יותר במסגרת שתי הליגות הבכירות בענפי הכדור הקבוצתיים שהם ענפי העל. (כדורגל\כדורסל)

ב. זכייה במקום ראשון/שני/שלישי באליפות ישראל לבוגרים באחד מהענפים המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.

ג. השתתפות בתחרות בינלאומית המוכרת ע"י איגוד ספורט בינלאומי וע"י הוועד האולימפי

הבינלאומי, המהווה קריטריון למשחקים האולימפיים.

ד. השתתפות במפעל בינלאומי לספורט קבוצתי בגילאי נוער ומעלה המוכר ע"י איגוד הספורט הבינלאומיים.

ה. ספורטאי שרשם 30 הופעות רשמיות מטעם אגודה מקומית באחד מאיגודי הספורט, בין השנים

2011-2023 וסיים בהצלחה במהלך שנת 2023 קורס מדריכים או מאמנים, וקיבל תעודת

הסמכה המוכרת ע"י מנהל הספורט והשתלב בעבודה במסגרת האגודה המקומית.

 

שיטת חלוקת המלגות:

1. נקודה = 600 ₪

2. 2 נקודות = 1200 ₪

סייגים ומגבלות:

1. המלגה לא תעלה על 1200 ₪.

2. לא יהיה כפל מלגות לאותו ספורטאי.

3. פניות למלגות בדיעבד על תחרויות והישגים שהיו לפני שנת 2023 לא תתקבלנה

4. רשאים לגשת גם ספורטאים שזכו במלגה בשנה שעברה.

 

אופן הגשת בקשה למלגה:

1. טופס בקשה למלגה  נמצא בהמשך מסמך זה ולמלא אותו בצורה מקוונת או להוריד אותו כקובץ, וכמו כן ניתן לקבלו במשרדי אגף הספורט מעלה אדומים, דרך הגיא 5 מעלה אדומים. או באמצעות הטלפונים

והמייל הבא: 02-5357484 |  054-8998586 | [email protected] | שעות פעילות האגף : 08:30-16:30

2. יש למסור את טופס הבקשה למלגה לרבות כל האישורים הנדרשים באופן אישי לאגף הספורט העירוני.

 

הערות:

1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוועדה תהא רשאית, לאשר מלגות בגובה של 5,000 ₪ על בסיס הישג

ספורטיבי יוצא דופן ו/או להעניק "אות מופת בספורט" לספורטאי יחיד ו/או קבוצה על הישג ספורטיבי

יוצא דופן.

2. תקציב  המלגות לספורטאים מצטיינים יתעדכן  מדי שנה עם אישור תקציב העירייה.

3. הוועדה תהא רשאית להעניק פרס כספי של עד 2000 ₪ או פרס שווה ערך לפרס כספי בסך של

2000 ₪ לכל היותר למאמן או לספורטאי.


במקרה של קטין יש לצרף ת.ז של אחד ההורים
במקרה של קטין יש לצרף ת.ז של אחד ההורים
Browser not supported
Browser not supported