מפתח לכל ילד
פרויקט לנערים בכיתות ח' ומטרתו לאפשר לכל נער בגיל זה למצוא תעסוקה ראויה לשעות אחר הצהרים.
במסגרת הפרויקט הרשות מציעה לנערים אלו השתתפות בסדנאות שונות גרפיקה, אילוף כלבים ועוד. הפרויקט בשיתוף אגף הנוער וחט"ב.