מצלמות


בשנים האחרונות הובילה התכנית, בשיתוף המשטרה, אגפי הביטחון, תחבורה ומערכות מידע בעירייה, תכנון מחודש של מערך המצלמות בעיר מעלה אדומים.
מטרת מצלמות האבטחה- היא להרתיע ולתפוס על חם מבצעים של אירועי אלימות וונדליזם שונים וכן נהיגה פרועה ולאפשר איתור באמצעות הקלטה מקרים שלא פוענחו.
המערך טכנולוגי ברשות המקומית כולל  72 מצלמות הפרוסות ב- 20 אתרים שונים פארקים ציבוריים וכבישים. המצלמות מחוברות למוקד עירוני הפועל 24/7.