מצלמות
בשנים האחרונות הובילה התכנית, בשיתוף המשטרה, אגפי הביטחון, תחבורה ומערכות מידע בעירייה, תכנון מחודש של מערך המצלמות בעיר מעלה אדומים.
מטרת מצלמות האבטחה היא להרתיע ולתפוס על חם מבצעים של אירועי אלימות וונדליזם שונים וכן נהיגה פרועה ולאפשר איתור באמצעות הקלטה מקרים שלא פוענחו.
המערך טכנולוגי ברשות המקומית כולל  72 מצלמות הפרוסות ב- 20 אתרים שונים פארקים ציבוריים וכבישים. המצלמות מחוברות למוקד עירוני הפועל 24/7.