1. אגף הספורט יעניק לספורטאיו החל מגיל 13 ומעלה שירות של טיפולים פיזיותרפים.
  2. הפיזיותרפיסטים שיתנו טיפול יהיו עדינה בר לב, אבי ליכטנבאום ואלעד לברן.
  3. הטיפולים יתקיימו בהיכל הספורט, דרך הגיא 5, מעלה אדומים, בחדר הטיפולים במקום.
  4. על ספורטאי שחש צורך בטיפול, מתבקש לפנות למאמנו. מאמנו מתבקש לתאם תור באמצעות אריאלה סידו, מזכירת אגף הספורט בין השעות 9:00-16:00 בטלפון: 02-5357484.
  5. הטיפול הפיזיותרפי ללא עלות מצד ההורים וממומן כולו על ידי אגף הספורט. עלות טיפולים במכונים אחרים ורכישת תרופות וציוד שיומלצו על ידי הפיזיותרפיסטים יהיו על ההורים.
  6. על המאמן להחתים את הורי הספורטאים על הנוסח הבא (נא להכין טופס מקוון באמצעות אגף תקשורת, שישלח לפיזיותרפיסטים)

לקבל טיפול מהפיזיותרפיסט/ית במועד ובמקום שיקבעו על ידי מזכירות אגף הספורט.
לקבל טיפול מהפיזיותרפיסט/ית במועד ובמקום שיקבעו על ידי מזכירות אגף הספורט.
ידוע לי כי האבחנה שבני/בתי יקבל/תקבל יישלח למאמנו ולהנהלת אגף הספורט
ידוע לי כי האבחנה שבני/בתי יקבל/תקבל יישלח למאמנו ולהנהלת אגף הספורט
ידוע לי כי מדובר בטיפול פיזיותרפי וייתכן שבני/בתי יופנו להמשך טיפול על ידי רופא מומחה בקופת חולים או לפיזיותרפיסט מטעם הקופה
ידוע לי כי מדובר בטיפול פיזיותרפי וייתכן שבני/בתי יופנו להמשך טיפול על ידי רופא מומחה בקופת חולים או לפיזיותרפיסט מטעם הקופה
ידוע לי כי הטיפול שאקבל מהפיזיותרפיסט מטעם אגף הספורט הוא ללא עלות,אם הפיזיותרפיסט ימליץ על טיפול המשך של רופא או פיזיותרפיסט או כל איש מקצוע אחר , העלויות יהיו על ההורה ולא יהיו לו כל תביעה למימון העלות על אגף הספורט ו/או מתנ"ס מעלה אדומים
ידוע לי כי הטיפול שאקבל מהפיזיותרפיסט מטעם אגף הספורט הוא ללא עלות,אם הפיזיותרפיסט ימליץ על טיפול המשך של רופא או פיזיותרפיסט או כל איש מקצוע אחר , העלויות יהיו על ההורה ולא יהיו לו כל תביעה למימון העלות על אגף הספורט ו/או מתנ"ס מעלה אדומים
כמו כן ידוע לי כי במידה שהפיזיותרפיסט ימליץ על רכישת תרופות או משחות למיניהן או ציוד כלשהו העלויות יהיו על ההורה ובמקרה כזה לא יהיו להורה כל תביעה למימון העלות על אגף הספורט ו/או מתנ"ס מעלה אדומים
כמו כן ידוע לי כי במידה שהפיזיותרפיסט ימליץ על רכישת תרופות או משחות למיניהן או ציוד כלשהו העלויות יהיו על ההורה ובמקרה כזה לא יהיו להורה כל תביעה למימון העלות על אגף הספורט ו/או מתנ"ס מעלה אדומים
מומלץ להגיע לטיפול עם הבן/הבת בכל גיל, בכל מקרה ידוע לי כי מתחת לגיל 14 לא יינתן לבני/בתי טיפול ללא הורה מלווה
מומלץ להגיע לטיפול עם הבן/הבת בכל גיל, בכל מקרה ידוע לי כי מתחת לגיל 14 לא יינתן לבני/בתי טיפול ללא הורה מלווה
ידוע לי כי במסגרת הטיפול, האזור הפגוע/ המטופל יהיה חשוף וסביר שיעשו בו ובקרבתו עיסויים במסגרת הטיפול
ידוע לי כי במסגרת הטיפול, האזור הפגוע/ המטופל יהיה חשוף וסביר שיעשו בו ובקרבתו עיסויים במסגרת הטיפול
מומלץ להגיע לטיפול עם הבן/הבת בכל גיל, בכל מקרה ידוע לי כי מתחת לגיל 14 לא יינתן לבני/בתי טיפול ללא הורה מלווה
מומלץ להגיע לטיפול עם הבן/הבת בכל גיל, בכל מקרה ידוע לי כי מתחת לגיל 14 לא יינתן לבני/בתי טיפול ללא הורה מלווה
הריני לאשר בזאת כי בני/בתי במצב בריאותי תקין בדרך כלל <לחצן כן/לא> ככל שמצב הבריאותי של בני/בתי לא תקין, אנא נמק/י מהי הבעיה הרפואית
הריני לאשר בזאת כי בני/בתי במצב בריאותי תקין בדרך כלל <לחצן כן/לא> ככל שמצב הבריאותי של בני/בתי לא תקין, אנא נמק/י מהי הבעיה הרפואית
האם בנך/בתך נוטל/ת תרופות בדרך כלל? לחצן כן/לא
האם בנך/בתך נוטל/ת תרופות בדרך כלל? לחצן כן/לא
Browser not supported

7. כל טיפול יסתיים בכתיבת סיכום ביקור מצד הפיזותרפיסט עם המלצות למאמן ולהורים. על המסמך המקוון להיות מסמך המשך לטופס המקוון הנ"ל.

8. יש  לספק לפיזיותרפיסטים את הציוד הדרוש להם: משחות ותרופות (שאינן מצריכות מרשם רופא), מחשב, מדפסת, שולחן, כיסא, מיטת טיפולים, גומיות כוח, פיתות ליציבה, סולם שוודי וכל דבר שהם מבקשים בגבולות הסביר שיתקבלו לו אישור תקציבי.