קהילה מטיילת

חברי הקהילה יוצאים אחת לחודש לטיול בן יום לאתרים בכל הארץ. 

יחד עם ההנאה מהטיול וידיעת הארץ, התכנית מאפשרת לקהלים שונים ליצור הכרויות חדשות. 

אחת לשנה יוצאים חברי הקהילה לטיול ליעדים שונים בחו"ל, במחיר מוזל, וכן לטיול שנתי בין ארבעה 

ימים בארץ. 

מנהלת תוכן (בהתנדבות) יוכי שוברט

יו"ר הקהילה המטיילת (בהתנדבות) – צדוק אושני ומשה גבעוני.