לימוד תאוריה בקבוצה קטנה ע"י מתנדב מהקהילה. השתתפות של 15-18 צעירים, לאחר הקורס ייגשו המשתתפים למבחן תאוריה בעל פה.