תיאוריה לצעירים

לימוד תאוריה בקבוצה קטנה ע"י מתנדב מהקהילה.

השתתפות של 15-18 צעירים.

לאחר הקורס ייגשו המשתתפים למבחן תאוריה בעל פה.