תכנית "מפתחות"

תכנית ארצית של משרד החינוך והחברה למתנ"סים במטרה לשלב את ילדי הקהילה מכיתות א'-ה' בחוגי המתנ"ס.

במטרה להעמיק את השתלבותם בקרב כלל הילדים המשתתפים בחוגים וצמצום הפערים בין האוכלוסיות השונות בחברה הישראלית.

בעלות של 100 ₪ שנתי.